Accept og mindfulnesskursus.

Hvad er formålet med kurset

Formålet med kurset er at skærpe opmærksomheden på nuet. At træne evnen til at være til stede her og nu i dette øjeblik i stedet for at være fanget af tanker. At træne evnen til at være til stede der, hvor kroppen er frem for at befinde sig i fortiden eller i fremtiden- eller blot optaget af tanker om en given situation. Bruger du meget tid og energi på at gruble over ting, du har sagt og gjort? Og har du brug for at give slip på tankerne og opleve det liv, du har og har mulighed for at leve her og nu?

Mindfulness bidrager til at lægge mærke til de små ting i livet ved at åbne sanserne og skærpe opmærksomheden på det, der er – i stedet for at fokusere på det, vi hellere ville have eller det, vi ikke vil have. Nuet rummer både elementer, som vi ønsker, skal være der og som vi kan lide og elementer, som vi ikke kan lide og ikke ønsker, skal være der. Derudover kan vi være optagede af det, vi savner i vores liv og som ikke er er en del af livet, som det ser ud nu.

Med mindfulness kan du opnå større accept af det, du ikke kan gøre noget ved samt sætte fokus på det, du faktisk kan påvirke og forandre. I kurset inddrages øvelser og redskaber fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT). En nyere kognitiv metode, som kan bidrage til at øge graden af accept og evne til at give slip på det, du ikke kan ændre. I stedet rettes fokus mod det, livet allerede rummer eller det, du ønsker i livet og har mulighed for at påvirke. En central del af denne metode er netop at øve sig i at give slip på tankerne og at lære at håndtere tanker på en anden måde. Vi har brug for tænkning og det hjælper os i rigtig mange situationer. På kurset bliver du mere bevidst om tankernes påvirkning og du lærer at skelne mellem situationer, hvor tænkning er hjælpsomt og situationer, hvor det vil tjene dig bedre at give slip.

Hvem er kurset for?

Alle der er nysgerrige på mindfulness og har lyst til at opleve, hvad mindfulness er. Alle, som har tendens til at blive fanget af tankestrømme og som ønsker, at tankerne skal have en anden plads i livet. Kurset lægger op til en øget grad af bevidsthed således at det i højere grad er dig, der vælger, hvornår du vil tænke (og på hvad) og hvornår du vil fokusere på nuet (f.eks. de mennesker, du er sammen med eller den situation, du er i). Kurset henvender sig til både begyndere og øvede i mindfulness.

 

  • Kursusstart:  tirsdag d. 13. september kl. 17.30-19.00
  • øvrige kursusdage:  d. 27.09, 11.10, 25.10, 8.11 og 22.11) 
  •  Pris: 2000kr.